Przejdź do treści

Ogłoszenie na dostawę oraz montaż hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Informujemy, iż w dniu 29 lipca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie ofertowe na dostawę oraz montaż hali pneumatycznej na boisku sztucznym nr 6 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowych prac dla inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym wraz z infrastrukturą sportową” w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki ( „Ogłoszenie”). Inwestorem w projekcie jest Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia oraz do złożenia oferty na przedmiotowy zakres.

Dokumenty do pobrania:

– Hala pneumatyczna

W związku otrzymanym pytaniem w dniu 10.08.2020 dla przedmiotowego postępowania ofertowego APL działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia Postępowania Ofertowego na wybór dostawcy na potrzeby realizacji inwestycji – APL udziela wyjaśnień treści Ogłoszenia zgodnie z załączonymi dokumentami:

– Załącznik 1
– Załącznik 2