Przejdź do treści

Kompleks Badawczo-Rozwojowy z Ośrodkiem Treningowo Szkolnym Legii Warszawa

Kontakt

Legia Warszawa, Łazienkowska 3, 00-449 Polska

Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
i[email protected]
tel: 22 318 20 09

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000504867 ­ NIP: 5252583630

Kapitał zakładowy 485.000,00 PLN