Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie – meble pod zabudowę w holach

APL w dniu 16.04.2020 rozstrzygnęła Postępowanie Ofertowe na dostawę oraz montaż mebli pod zabudowę dla holi.

W przedmiotowym Postępowaniu Ofertowym do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.04.2020 złożono jedną ofertę

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Ofertowego APL podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia Dostawcy: JFM FURNITURE Sp. z o.o. Sp. k. z

Podpisanie Umowy planowane jest w dniu 17.04.2020

Załącznik