Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie – piłkochwyty

APL w dniu 02.01.2020 rozstrzygnęła Postępowanie Ofertowe na dostawę oraz montaż piłkochwytów.

W przedmiotowym Postępowaniu Ofertowym do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.12.2019 złożono jedną ofertę.

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Ofertowego APL podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia Dostawcy: PPHU URBUD Krzysztof Urbański

Podpisanie Umowy planowane jest w dniu 07.01.2020

Pobierz załącznik