Przejdź do treści

Akademia Piłkarska Legii podpisała w 2019 r. umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Projekt: „Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa” jest realizowany przez Akademię Piłkarską Legii Sp. z o.o. przy współudziale Instrumentu Finansowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 – 2020), Oś Priorytetowa 6: Jakość życia; Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Umowę pożyczki nr IJ19-01723 na wartość maksymalną 20 000 000,00 PLN środków w ramach ww. instrumentu finansowego zawarto w dniu 3 października 2019 r. między Akademią Piłkarską Legii Sp. z o.o. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.