Przejdź do treści

Ogłoszenie – ścianki szklane

APL w dniu 22.08.2019 rozstrzygnęła Postępowanie Ofertowe na dostawę oraz montaż ścianek szklanych.

W przedmiotowym Postępowaniu Ofertowym do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.2019 złożono jedną ofertę.

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Ofertowego APL podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia Dostawcy: ESPES Sp. z o.o.

Podpisanie Umowy planowane jest w dniu 02.09.2019

Pobierz załącznik