Przejdź do treści

Młodszy specjalista ds. finansowo-administracyjnych – dołącz do Nas

W związku z rozpoczęciem budowy Legia Training Center poszukujemy osoby do zespołu prowadzącego ten wyjątkowy projekt. Główny zakres odpowiedzialności jest związany ze wsparciem procesów administracyjno – finansowych, w tym rozliczaniem dotacji celowych uzyskanych na realizację tego przedsięwzięcia.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Akademia Piłkarska Legii spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akademia”). Nasze dane kontaktowe: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: [email protected]

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują.

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Akademii wynikający z przepisów prawa i fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda.

W przypadku ubiegania się o współpracę na podstawie umowy cywilnoprawej podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – Państwa zgoda.

W przypadku, w którym wyrażą na to Państwo zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie personelowi Akademii oraz podmiotom, które świadczą nam usługi, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line, ogłoszeniodawcom, doradcom zewnętrznym, dostawcom usług rekrutacyjnych, a także podmiotom z grupy kapitałowej Akademii.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane dla tych celów do czasu cofnięcia Państwa zgody, jednakże nie dłużej niż 1 rok.

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast w przypadku ubiegania się o współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – podanie danych wymaganych przez Akademię, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane podają Państwo dobrowolnie.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem .

 LTC_Młodszy_Specjalista_ogłoszenie_04_2019