Przejdź do treści

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2018 roku na podstawie paragrafu 14 Regulaminu postępowania ofertowego, oferta ostateczna konsorcjum spółek: PORRS.A.– LIDER oraz PORR BAU GMBH – PARTNER została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny oferty określonych w SIWZ Finalnym na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym wraz z infrastrukturą sportową” w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki.