Przejdź do treści

Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB uzyskało w 2017 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego LEGIA LAB W obszarze sportu i rehabilitacji” jest objęty współfinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1.”Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Umowę nr POIR.02.01-00-00-0046/17-00 między Legią Warszawa S.A. a Ministrem Rozwoju i Finansów zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r., na wartość wydatków kwalifikowanych 3 730 621,00 PLN, przy dofinansowaniu do maksymalnej wartości 1 124 186,30 PLN.