Sztuczna trawa – rozstrzygnięcie

APL w dniu 13.08.2020 rozstrzygnęła Postępowanie Ofertowe na dostawę oraz montaż sztucznej nawierzchni dla boiska nr 1.

W przedmiotowym Postępowaniu Ofertowym do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.08.2020 złożono jedną ofertę.

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Ofertowego APL podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia Dostawcy: INTERHALL SP. Z O.O.

Załącznik